H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége


Oldás és kötés – európai cukorreform

2004. július 27.


A hazai Cukor Terméktanács is felzárkózott az EU cukorpiaci reformja elleni kontinentális méretu lobbiakcióhoz. Az Európai Bizottság azért sincs könnyu helyzetben, mert a WTO sem enged reformköveteléseibol.
Az Európai Unió tervezett cukorrendtartási, cukorpiaci reformja Magyarország számára túl radikálisnak és ilyen formában elfogadhatatlannak tunik. A Cukor Terméktanács álláspontja szerint meg kell maradniuk azoknak a feltételeknek, amelyek az átlagos termelo számára lehetové teszik a cukorrépa termelését, ezért fenn kell tartani a nemzeti kvótákat. Arról nem is szólva, hogy a Terméktanács álláspontja szerint, mivel 2006-ig érvényes a szabályozás mostani rendje, addig semmiképpen sem lehet reformot bevezetni.

Reform-kalkulus
Az EU-s tervezet készítoi úgy számolnak, hogy az elso évben 20 százalékkal csökkenne a cukorrépa és a cukor ára, a reform harmadik évének végére pedig a cukorrépa ára 37 százalékkal, a cukoré a 2007/2008-as gazdasági évben a jelenleginél 33 százalékkal lenne alacsonyabb. Ezzel párhuzamosan az engedélyezett évi 17,4 millió tonna termelési kvótát is 14,6 millió tonnára redukálnák.
A végtermék szabad, a nyersanyag félig kötött?

A tervezett reform keretében már a jövo osszel 20 százalékkal csökkenne az unióban a cukorrépa felvásárlási ára. Ezt ugyan kompenzálnák a termelok számára, de nem teljes mértékben, hanem csak a veszteségük 60 százalékáig. A reform készítoi ugyanakkor lehetové tennék a cukorkvóta országok közötti adásvételét, ami azt célozná, hogy azokon a területeken termeljenek cukorrépát, ahol ez hatékonyabban megvalósítható.

A tervezett reform egyúttal megszüntetné az intervenciós árat, helyette úgynevezett referenciaárat, vagyis irányárat alkalmazna, amely nem lenne kötelezo a termékpálya résztvevoi számára, csak irányt szabna, hogy milyen áron értékesíthetik terméküket. Ez foként a cukoreloállító üzemeket sújtaná, mivel termékük ára a szabadpiaci versenyben alakulna ki, ám a nyersanyag árát továbbra is megkötné a szabályozás, azaz meghatározná azt a minimumárat, amelyen a cukorrépát fel kellene vásárolniuk.

Védett ágazat
A cukortermelés jelenleg a leginkább védett agrárágazat Európában. Ez sokba kerül az uniós polgároknak: a világpiaci ár háromszorosát fizetik a boltban egy kiló cukorért. Ugyanakkor a nagyvonalú exporttámogatásnak köszönhetoen az EU-beli cukortermelok minden évben sok millió tonna cukrot adnak el a világpiacon, komoly kárt okozva ezzel a fejlodo országok termeloinek.
Idoben megszelloztették

Az uniós reformterv persze aligha érhette derült égbol villámcsapásként az európai cukortermeloket és répatermesztoket. Korábban is szivárogtak errol brüsszeli hírek, legutóbb a Financial Times szelloztette meg a reformtervet. Az üzleti lap világosan fogalmazott: csökkeno felvásárlási ár, szukülo termeloi kvóta vár az európai cukortermelokre, ha megvalósul a kulisszák mögött már régóta formálódó uniós elképzelés.

A Financial Times az EU agrárbiztosára, Franz Fischlerre hivatkozott, aki az Európai Bizottság megbízásából készítette el a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) követelte reformtervet. A WTO ugyanis azzal fenyegetozik, hogy az EU cukorexport-rendszerét a nemzetközi egyezményekbe ütközonek minosíti. A probléma annál is kevésbé új keletu, mert már a 2003. szeptemberi WTO-csúcson is komoly feszültségeket okozott az EU agrárszubvenciója: Brazília, Ausztrália és Thaiföld követelte az uniós mezogazdasági támogatáspolitika reformját, a szabad világkereskedelmi versenyt az agrártermékek vonatkozásában is.

 

 

Magáneros "import"
Az illegális cukorimport visszaszorítása érdekében augusztustól fejenként legfeljebb 20 kilogramm cukor hozható be vámmentesen Magyarországra. A Cukoripari Egyesülés becslései szerint az uniós csatlakozás óta cukorból havonta 8-10 ezer tonna vámszabály-ellenes magánbehozatal érkezhetett az országba - elsosorban Romániából. Tavaly egész évben 50 ezer tonnát tett ki a szabályszeru cukorbehozatal.

Két tuz között az Európai Bizottság

Mondhatni az Európai Bizottság két tuz közé került: egyik oldalon a 30 százalékkal olcsóbb nádcukorral fenyegetett, meglehetosen befolyásos kontinentális cukorlobbi, a másikon a nem kevésbé elszánt, kellemetlen szankciókra is elszánt WTO. Annyi már most is bizonyos, hogy mindkét oldalon kemény csaták várhatóak.

A honi cukortermelok gyakorlatilag az európai cukorlobbi álláspontjához zárkóztak fel. Ezt egyrészt könnyen tehetik, hiszen a magyar cukoripar gyakorlatilag német kézben van, a német cukorgyárak részvényeinek jelentos részét pedig az ottani cukorrépa-termelok birtokolják. Másfelol, a hazai répatermelok az eros német befolyás miatt még külön is aggódhatnak, hiszen a kvóták csökkentése azzal is járhat, hogy jelentos területek kiesnek a répatermesztésbol. Okkal tarthatnak attól a magyar gazdák, hogy ilyesfajta konfliktus esetén a „magyar" cukorgyárak a német cukorrépát részesítik majd elonyben – némi „tulajdonosi" nyomásra.

Kapcsolódó témák a Figyelonet archívumból:
 20 kiló cukor hozható be vámmentesen
 Magyar "cukorblokádról" cikkezik a román sajtó
 Keseru a cukorrépások szájíze
 Európai cukortermelok: vége az édes életnek?