H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége

Újságcikkek

"Vetnének, de bizonytalanok" - Bélés megyei hírlap 2014.03.25 (letölthető,pdf)
Újságcikk a cukorrépa-kampányról 2013.10.26 (letölthető, pdf)

Támogatások

Nemzetközi kapcsolatok, cikkek

Cukorrépa - jó termés, kevés pénz" címq, német nyelvq újságcikk fordítása (letölthetQ docx, pdf)

Közlemények

KÖZLEMÉNY - Kvóta cukorrépa termelés feltételeirQl (letölthetQ, pdf)

CAP reform


Az EU cukorpiaci reform-tervezettel kapcsolatos cikkek

Termesztés, technológia