H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége

A CTOSZ álláspontja a cukor-reformról

 
  1. Maradjon a jelenlegi szabályozás, tehát maradjanak a jelenlegi nemzeti kvóták, maradjon meg a jelenlegi cukor intervenciós ár a répa minimum ára, a vámvédelem.

  2. A magyar cukorrépa termelok az elmúlt évek, különösen a tavalyi év országos kiterjedésu rendkívüli aszályos idojárása miatt, anyagilag nem tudtak megerosödni.

  3. Kevés az öntözheto terület, ahol a termesztést a csapadékhiány pótlásával biztonságossá lehet tenni.

  4. A jelenlegi szabályozás lehetové tenné a magyar termeloknek a gazdaságos termelést, anyagilag megerosödhetnének, és lényegesen javíthatnák a termelés muszaki színvonalát.

  5. A cukor intervenciós árának 400-450 €/t szinten való megállapítása, a magyar termelok mintegy 60-70 százaléka számára, nem tenné lehetové a gazdaságos termelést. Ha a tavalyi évet vesszük alapul, a szállítási joggal rendelkezo termelok (795) közül csupán 209 érte el a 7,0 t/ha feletti cukorhozamot, a termelok 26,2 %-a. Ha a területi adatokat vesszük figyelembe, akkor 16235 ha-on termeltek 7,0 t/ha cukorhozam felett, ez a ténylegesen betakarított termoterület 33,78 %-a.

  6. Számításaink szerint, ha nem csak az aszályos idoszak (2-3 év), hanem legalább 10 év termelési eredményeit vesszük figyelembe akkor 550 €/t cukor intervenciós árból levezetett répa minimum ár alatt a magyar cukorrépa termelés nem versenyképes. Ehhez azt is figyelembe kell venni, hogy jövedelmezoen gazdálkodó termeloknek gyári körzetenként el kell érniük egy olyan összes termelési mennyiséget, amellyel a cukorgyár már gazdaságosan üzemeltetheto. Ez pedig jelenleg talán Szerencs körzetében van meg, ahol az öntözheto területek aránya a legmagasabb. A 400-450€/t cukor intervenciós árnál, ahhoz hogy a jelenlegi termeloi kör (szállítási joggal rendelkezok) versenyképes legyen, országos átlagban 60 t/ha répatermésre 16,5 % cukortartalom mellett lenne szükség. Ha a tavalyi évet vesszük alapul, országos átlagban a répatermés hektáronként 37,86 tonna volt, 15,56%-os digestió mellett. Ez azt jelenti, ha EU árakkal számoljuk, akkor a termelo átlagosan a 46,72 €/t minimum árat sem érte el, mert ezért a termésért csak 44,62 €/t ár fizetheto, ami a minimum ár 95,5 %-a!

  7. A jelenlegi szabályozás mellett is nagyon gyorsan kellene a termelési színvonal lényeges javítását biztosítani, amely több tényezos folyamat eredménye lehet:

  1. Jelenleg 795 szállítási joggal rendelkezo termelo van, azonban figyelembe véve a termelésszervezési formációkat /integráció, háztáji stb./ legalább 4000 jogi és természetes személyre teheto azoknak a száma, akik fofoglalkozásban a cukorrépa termeléssel foglalkoznak. Ha ezeket a számokat figyelembe vesszük, akkor legalább 20000 családot érinto kérdésrol van szó, amely mintegy 55000-60000 fo megélhetéséhez járul hozzá. Ha ennek a terméknek a termelési, szállítási és gyártási folyamatait is mérlegre tesszük, akkor megállapítható, hogy 200000-250000 lakos megélhetését közvetve vagy közvetlenül érinto kérdésrol van szó, amikor a kérdés úgy vetodik fel, hogy 2006 után lesz-e Magyarországon cukorrépa termelés és cukor eloállítás.

  2. Feltétlenül meg kell említeni, hogy a cukorrépa, mint növény szervesen illeszkedik a magyar mezogazdálkodásba, szerepe a vetésváltásban nem elhanyagolható. Ha figyelembe vesszük azt, hogy a cukorrépa több széndioxidot köt meg és több oxigént bocsát ki mint az erdo, ha azt is mérlegeljük, hogy a vegetációs idoszakban a talaj nitrogén készletének jelentos fogyasztója és ezáltal a felszíni és felszín alatti vízkészletek védelmét szolgálja, akkor el kell azon gondolkodni, hogy milyen lesz a magyar mezogazdaság, a környezet, a magyar vidék cukorrépa termelés nélkül.

Kérjük az FVM vezetését, hogy a felsorolt indokok alapján törekedjen azon álláspont képviseletére, amely a jelenlegi cukor szabályozás fenntartását fogja eredményezni.

Budapest, 2004. június 15.

Cukorrépa-termesztok Országos Szövetsége