H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége
forditas_1006Tisztelt Mr Marihart, Tisztelt Mr van Campen!


Ezúton reagálunk a 2010. március 25-én kelt közös levelükre, illetve az ezt megelőző leveleikre, melyek a cukorral és a magas cukortartalmú termékekkel, elsősorban a Kolumbiával, Peruval, és Közép-Amerikával mostanában lezárult tárgyalások kapcsán foglalkoztak.

Természetesen tudjuk, hogy nemzetközi tárgyalásaink érzékenyen érintik ezt a terméket. Még világosabbá teszik ezt azok a fontos intézkedések, melyeket az európai cukor szektor tett a mára már lezárult cukor reformot követően.

Ebben a vonatkozásban megjegyezzük, hogy a CIBE és a CEFS álláspontja a cukor és a magas cukortartalmú termékek mintegy kirekesztése minden tárgyalási szakaszban lévő kétoldalú egyezményből.

Ugyanakkor tisztán látják azt, hogy e tárgyalásokban a Latin-Amerikai országoknak van néhány tisztán azonosítható offenzív gazdasági és kereskedelmi vonatkozású érdeke, melyek közül jellemzően a cukor az egyik. Ezen országoknak alacsony termelési költségű cukornád termelőik vannak, és több Latin-Amerikai ország a világ legnagyobb exportőrei között szerepel. Reméljük, megértik, hogy ezeknek az országoknak elképzelhetetlen lenne úgy lezárni az EU-val folytatott tárgyalásokat, hogy termelőik számára nem kapnak piaci hozzáférést. Ezen tárgyalások egyik fő eredményeként jobb piaci hozzáférésre számítanak a cukor számára. Ugyanezt mutatják az USA-nak a Közép-Amerikai országokkal, Kolumbiával, és Peruval kötött legutóbbi Szabadkereskedelmi Egyezményei is, melyekben mindegyik említett ország kapott némi piaci elérést cukorexportja számára – ami az USA-ban is magas érzékenységű terméknek számít.

A fentiek fényében, valamint az EU cukor termelőinek érdekeinek védelmét figyelembe véve az EU ajánlatokat a kvótanyitásra korlátozták, a kvótántúli vámok csökkentése nélkül, ugyanakkor az EU minden fő export érdekeltségében próbálja elérni a teljes liberalizációt.

Az Andok-országokkal (Kolumbiával és Peruval) és a Közép-Amerikai országokkal folytatott tárgyalások során megegyeztünk a nulla-vámtételű vámkontingensek megnyitásáról, 114 000 tonna és 162 000 tonna cukorra ill. magas cukortartalmú termékre vonatkozóan, a fenti kvóták kezdő értékének évi 3%-os növekedésével kalkulálva. A cukorra ill. a magas cukortartalmú termékre vonatkozó engedélyek kulcselemek voltak tárgyalásaink sikerességében. Azok az engedélyek történetesen lehetővé tették partnereink számára a szükséges belső egyensúlyok megteremtését és azt, hogy a tárgyalások folyamán a megfelelő irányba mozdulhassanak számos EU-s offenzív érdek vonatkozásában – beleértve több kulcsfontosságú és feldolgozott mezőgazdasági terméket.

Ami a „nettó exportőr klauzulát” illeti, abban egyetértünk Önökkel, hogy ezeknek az országoknak érdekükben áll egy óriás cukoripari szektor felépítése. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a származásra vonatkozó szigorú szabályok mellett komoly szektorfejlesztést tudunk előmozdítani azokban az országokban pontosan azáltal, hogy az FTAban általunk megadott kvótát kiszámíthatóan és állandó jelleggel feltölthetik. A „nettó exportőr klauzula” ezt a kiszámíthatóságot nem képes biztosítani, így ezek az országok visszautasították.

Végezetül, nem értünk egyet az Önök állításával, miszerint bármilyen cukor engedélyről legyen szó, az ellentétes az EU Gazdasági Együttműködési Egyezmények (EPA-k) által támogatott céljaival és azokkal az EBA-intézkedésekkel, melyek kedvezményes hozzáférést biztosítanak az afrikai-, karib- és a Csendes-óceáni térséghez (ACP-országok) illetve a Legkevésbé Fejlett Országokba (LDC-országok). Az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy közreműködik a világ legszegényebb országainak megsegítésében azzal, hogy számukra a saját piacához a lehető legjobb hozzáférést biztosítja. Az EU ajánlata az Andok- és a Közép-Amerikai országok számára lényegesen különbözik attól, amit az ACP- országoknak tett, illetve az LDC-országoknak biztosított kvótanélküli hozzáféréstől. A mennyiségek is korlátozottak az ACP- és az LDC-országok EU-ba irányuló jelenlegi exportjához képest. Például az ACP-országok 2009-ben 1,6 millió tonna cukrot exportáltak, mely csaknem az EU piac 10%-a.

Reméljük, értékelik, hogy a Bizottság megkülönböztető figyelmet szentel a cukor témának ezen kényes tárgyalások során, ahol a minden tárgyalópartner érdekeit figyelembe vevő megegyezésre kell törekedni.

Tisztelettel állunk mindketten rendelkezésükre további egyeztetések céljából.Dacian Ciolos                                                                                                                                             Karel De Gucht
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Biztos                                                                                                 Kereskedelmi Biztos


Másolatot kaptak:

Elena Espinosa asszony, az EU Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának elnöke

Vital Moreira úr, Európa Parlament – INTA elnök

Paolo de Castro úr, Európa Parlament – COMAGRI elnök