H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége

Az Európai Unió Cukorpiaci szabályozásáról szóló bizottsági tervezet összefoglalója

A cukorpiaci rendtartás módosításának bevezetése várhatóan 2005. Július 1-tol lép érvénybe.
Bevezetése során 3 információs kampányt tervez a Bizottság annak érdekében, hogy a belso piaci nyomás és a 2008.évtol várható külso hatásokra felkészítse a termeloket.

Árszabályozás

Az intervenciós árat, amely eltörlésre kerül, felváltja a referencia ár, amely 2005-ben 20%-al csökken, 2006-ban változatlan marad és 2007. Július 1 tol további 16,5 %-kal csökken. Az árcsökkenés összességében 33%-os mértéket ér el. Az árjelentési rendszert ezzel egyidejuleg be kell vezetni. A bizottsági eloterjesztés nem tartalmaz regionális árakra vonatkozó elorejelzést. A nyers cukor referencia ára 329 € / tonna (árcsökkenés 37%). A cukorrépa minimumára 2005. Július 1-el 25%-al csökken, 2060-ban változatlan, 2007-ben további16,5%-al csökken.

Kompenzáció

A kompenzáció alapja a 200-2002-ig tartó vetítési idoszakra kimutatott és az árcsökkentésbol származó jövedelemcsökkenés 60%-a. Az egységes farm támogatási rendszerben a cukorrépa termelok jövedelemtámogatását a Bizottság már figyelembe vette.

A jövedelemtámogatás mértéke országonként 2005-2007 között:

                                                                                                                                        (millió €)

Kifizetés

CZ

HU

LV

LT

PL

SK

SI

EU 25

EU 10

2005-2007

28

25

4

7

99

12

3

895

178

2007-tol

39

36

6

9

142

17

4

1340

253

A cukorfeldolgozók eladhatják a kvótájukat, amely ezután törlésre kerül, a vevo a Bizottság. Az ár 250€/tonna, melyet 50%-ban a Bizottság. 50%-ban a tagállam fizet (a kifizetés aránya 75-25% az 1.pont célterületeken)
Az ACP országok hasonlóan, mint ahogy a banán esetében, az európai fejlesztési alapból kaphatnak támogatást.

A termelési lefölözés törlésre kerül, így az A és B kvóta egyesül (nyilvánvalóan bizonyos export-visszatérítések továbbra is megmaradnak a cukorra és a Non-Annex I. termékek esetében).
A vegyipar számára adott visszatérítés törlésre kerül és az alkohol, illetve éleszto gyártásra vonatkozó, nem kvótához kötött cukor rezsim kiterjesztésre kerül a vegyipari termékekre is, amennyiben abban több mint 50%-os arányban használnak fel cukrot. A finomítási árkiegészítés törlésre kerül.

Import árparitás

A bizottsági eloterjesztés szövegében a vámtarifák változására nincs utalás. A vámtarifa változása nyilvánvalóan jelentos hatással lesz az ipar és a kereskedelem jövedelmezoségére.

Mennyiségi szabályozás

Az egyesült AB kvóta 2005. Július 1-én 1,8 millió tonnával csökken, további ½ millió tonnával 2007. Július 1.-én, és 2008. Július 1.-én ismételten 1/2millió tonnával csökkentésre kerül. A teljes csökkentés 2,8 millió tonna (16% ).

Az izoglükóz kvóta évenként 100.000 tonnával no, 3 éven keresztül. Az inulin kvóta nem került említésre. A kvóta kereskedelem a cukorszektorban és az izoglükóz szektorban megmarad, de ennek szabályai még nem világosak.

A cukorgyártók eladhatják kvótájukat a Bizottságnak (lásd elobb).

A magántárolás finanszírozására vonatkozó pályázat megjelenésének elso idopontja a piaci ár refenciaár alá csökkenésének idopontja. A magántárolás keretén belül elhelyezésre kerülo mennyiség a következo évi kvótából levonásra kerül. Az importra vonatkozó kedvezményes kvóta (1,2 millió tonna) fennmarad. Az SPS, TRQ és az LDC import referenciák nem szerepelnek a tervezetben.

A kvótarendszerbol történo kizárás megszunik.

Az európai cukormérleg várható alakulása

(millió tonna)


2004/2005

2007/2008

Különbség

Cukorkvóta

17,4

14,6

-2,8

Izoglükóz kvóta

0,5

0,8

+0,3

Cukorprotokoll

1,3

1,3

0

MFN

0,1

0,1

0

SPS/EBA

0,2

0,8

+0,6

Balkán

0,2

0,2

0

Kínálat összesen

19,7

17,8

-1,9

Cukor és izoglükóz fogyasztás

16,5

16,1

-0,4 (vegyipari)

Cukor exportkvóta

1,2

0

-1,2

Export HAI

0,4

0,4

0

Reexport ACP

1,6

1,3

-0,3

Felhasználás összesen

19,7

17,8

-1,92004/2005

2005/2006 és 2007

2007/2008

Intervenciós, vagy referencia ár (1)

632

506

421

Répaszállítás (2)

44

44

44

Eredmény 1-2

588

462

377

Répaár (3)

366

252

210

Lefölözés (4)

36

0

0

Kompenzáció (5)

0

57

92

Nettó répaár (3-4)+5

330

309

302

Ipari haszon (6)

222

210

167

Termelési lefölözés (7)

21

0

0

Nettó ipari haszon 6-7

201

210

167

2007-2008-ban az ipari eredményhaszon csak abban az esetben tartható fenn, ha a piaci ár kevésbé csökken, mint a referenciaár (közvetlen összefüggésben van a tarifákkal és a belso piaci versennyel). Az árakat befolyásoló másik tényezo, hogy a cukorrépa kompenzációt ebben a táblázatban az átlag figyelembe vételével szerepel (a Bizottság mind a 25 tagállamra, a tagállamokban lévo A és B kvótához kötött répaár átlagából, tagállamonként határozza meg a kompenzáció mértékét).

2004.06.17.-i állapot szerint