H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége

2004. évi Küldöttgyűlési határozatok

CTOSZ 1/2004.(06.15.) Küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a második időpontra határozatképes a 64 küldöttből megjelent 31 fő

Jegyzőkönyvvezető: Barczáné Tilek Klára

Jegyzőkönyv hitelesítők: Filep József és Szarvas Pál

CTOSZ 2/2004.(06.15.) Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a meghívóban szereplő napirendtől eltérően az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

 1. Köszöntő
 2. A Cukor Terméktanács tagsági viszony megszüntetése, kilépéssel
 3. Az országos szövetség 2003. évi beszámolója és költséggazdálkodásának végrehajtása, 2004. évi költségterv, valamint munkaterv előterjesztése.
 4. A Felügyelő Bizottság jelentése, mérleg elfogadása
 5. Egyebek:
  1. hozzájárulás mértékének megállapítása
  2. álláspont a cukorreformról
  3. szállítási jog szabályozásának kérdése<><>
<>                      

CTOSZ 3/2004.(06.15.) Küldöttgyűlési határozat

A CTOSZ a Cukor Terméktanácsi tagságát 2004. december 31. hatállyal kilépéssel megszünteti

CTOSZ 4/2004.(06.15) Küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés az elnökség 2003. évi beszámolóját a CTOSZ elnök szóbeli kiegészítésével elfogadta

CTOSZ 5/2004.(06.15.) Küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a CTOSZ 2003. évi költséggazdálkodása végrehajtását a 3. számú melléklet szerinti adatokkal elfogadta

CTOSZ 6/2004. (06.15.) Küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a CTOSZ 2004. évi költséggazdálkodási tervét és munkatervét a 3. és 4. számú melléklet szerint elfogadta.

CTOSZ 7/2004. (06.15.) Küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését és a CTOSZ 2003. évi mérlegét elfogadta

CTOSZ 8/2004. (06.15.) Küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés az országos szövetség részére fizetendő hozzájárulást, 3Ft/t (16%-os cukorrépa) mértékben megemeli. Így a 2004. évi termésű cukorrépa után a fizetendő hozzájárulás mértéke a szövetség részére, 13 Ft/t mértékre módosul.

CTOSZ 9/2004. (06.15.) Küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a CTOSZ álláspontját a cukor-reformmal kapcsolatosan a beszámolóban megfogalmazottak szerint elfogadja. Ezt az álláspontot az FVM miniszternek meg kell küldeni és kérni, hogy az abban foglaltak figyelembe vételével alakítsa álláspontját az EU tárgyalásokon.

CTOSZ 10/2004. (06.15.) Küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a CTOSZ álláspontjaként a szállítási jogok forgalom-képességének megteremtéséhez ragaszkodik.

Budapest, 2004. július 01.

Kiadmány hiteléül: Kelemen István főtitkár