H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége

151/2008. (XI. 18.) FVM rendelet


a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a cukorrépa termelő két egymást követő gazdasági évben nem hasznosítja szállítási jogát saját termelés vagy bérbeadás révén - az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeletben meghatározott vis maior eseteit kivéve -, akkor szállítási jogát vagy annak nem hasznosított arányos részét elveszíti. Az így megszűnő szállítási jogok újrakiosztásáról a CTOSZ érintett regionális szövetsége és a kvótajogosult közösen döntenek, amelyről értesítik a Szakmaközi Állandó Bizottságot. Amennyiben a kvótajogosult és a CTOSZ érintett regionális szövetsége a szállítási jog újrakiosztásáról nem tud megállapodni, akkor a szállítási jog újrakiosztásáról a Szakmaközi Állandó Bizottság a jelentkező termelők szakmai alkalmasságának figyelembevételével dönt. A szállítási jogok nyilvántartásáról a Cukor Terméktanács gondoskodik."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő nyolcadik napon hatályát veszti.