H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA


Brüsszel,

COM (2004) végső

 

KÖZLEMÉNY A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A BIZOTTSÁGTÓL

A fenntartható európai mezogazdasági modell megvalósításához a CAP /KAP/ reformon keresztül ? a cukor szektor reformja

SEC (2004) XX

 

BEVEZETÉS ÉS ÖSSZEFOGLALÁS

A jelenlegi cukor rezsim gyakran tárgya a heves kritikáknak, melynek oka a verseny hiánya, a piac torzulása, a magas árak és mindezek hatása a világpiacra, különös tekintettel a fejlodo országokkal való kapcsolatokban. A reform igények ellenére, eddig lényegében négy évtizede változatlanul megmaradt a rendtartás.

A KAP új orientációjának eredményeként, amely az ár és terméktámogatástól egy sokkal átfogóbb a farmok bevételén alapuló egységes farmtámogatás felé mozdult el, új dimenziót nyitott meg, mely szükségessé teszi a cukor rezsim reformját.

Ha nem változik az EU cukorpiaci politikája, akkor szabálytalan eltérések alakulnak ki, a KAP alapveto elveihez képest ? piac orientáció, termeléstol elválasztott farm bevétel támogatás és a KAP két pillére közötti jobb egyensúlyon keresztül a vidékfejlesztés megerosítése

A Bizottság 2003. szeptemberi közleményét és az azt kíséro ?Kiterjedt hatásbecslés a cukor piacon? publikálását általános vita követte, amely megerosítette az EU cukor szektorának tervezett reformját illetoen, hogy sürgosen szükség van egy jelentos reformra és azt követo komplex hatásokra, amit egy ilyen reform maga után von.

Egy részrol a vita kiemelte, hogy az kijelentés, amelyek arra vonatkoznak, hogy az EU cukor politikájának az állandó hozama bizonyíték arra, hogy jól muködik, de a továbbiakban ez már nem fenntartható állapot. Az európai uniós és a világpiaci árak közötti különbség egyre nagyobb, miközben az EU magára vállalta az új nemzetközi elkötelezettségeket. Mindezen feltételek mellett a strukturális többlet miatti kockázat no, míg a jelenlegi merev kvóta rendszer nem ösztönzi a szektor alkalmazkodását.

Más részrol a várakozások pozitív hatásai néha végletekig leegyszerusítettek bármely reform esetében. Például a szektor szükséges szerkezetátalakítása nem fog ugyanúgy hatni az EU minden cukor termelo régiójában. Hasonlóképpen az EU cukorpiac fejlodésének, melynek reformmal és reform nélkül is nem csak potenciális nyertesei, hanem potenciális vesztesei is lesznek a fejlodo országok közül, amelyek számára a következménnyel való szembesülés hatalmas problémát jelent.

A Bizottság a jelenlegi fejlesztési javaslatába három fontos elemet vett számításba:

1. Amíg az indítvány megjelöli a cukor szektor reformjának szükséges lépéseit, a KAP reform tapasztalatai, azt mutatják más szektorok esetében, hogy szükséges a kiegyensúlyozottság.

2. Az EU termeloket és kereskedelmi partnereket el kellene látni reális perspektívákkal a hosszú távú terveiket illetoen.

3. A lehetséges reformot középtávon újra felül kellene vizsgálni, amikor a jelenleg még bizonytalan tényezok tisztábbak és ismertebbek lesznek.

Ezzel a hátérrel ellenben az is tisztán látható, hogy a reform céljának az új, átfogó KAP reformhoz, kellene közelednie. Szükség van egy fenntartható hosszú távú politikai perspektívára, melynek viszont a jobb versenyképességre, a nagyobb piacorientáltságra és egy fenntartható, az EU kötelezettségeket, a harmadik országokat és a nemzetközi kereskedelmi szabályokat figyelembe vevo paci egyensúlyra kell alapulnia. Ezeket a célkituzéseket úgy kell végrehajtani, hogy miközben biztosítja a termelok megfelelo bevételét, a feldolgozóipar helyzetét, különös tekintettel arra, hogy foleg egy átmeneti idoszakot kell biztosítani, ahol a korrekciókat végrehajtanák. Ezen célkituzéseket egy olyan reformmal érhetjük el, amely az árak jelentos csökkentésén, az intervenció megszüntetésén, a kvóták csökkentésén és átruházhatóságának összetett elemein alapszik.

 

A Bizottság konkrétan a következoket javasolja:

Továbbá, az indítvány egy a cukor szektorról szóló, a fejlodo világban lévo EU partnerekkel folytatott tervezett párbeszéd- kezdeményezés alapjául is szolgál majd, azzal a céllal, hogy figyelembe vegyék azt a módot, amellyel az EU a legjobban hozzájárulhat a cukor szektort érinto szükséges és elkerülhetetlen átalakításokhoz az afrikai, karibi térségi és csendes óceáni országokban (ACP).

Végül, bár a Bizottság elkötelezte magát a jelenlegi reform meghatározó irányvonalai iránt, világos, hogy a javaslat nem képes teljesen és pontosan számításba venni a szektort érinto valamennyi lehetséges jövobeli nemzetközi fejleményt. A dohai forduló következménye a Világ Kereskedelmi Szervezet / WTO illetve OMC / elotti megvitatása, a jelenlegi cukor rezsim összetevoinek, az etanol termelés jövoje és a világpiaci áralakulás kilátásai mind azt igazolják, hogy majd újra felül kell vizsgálni az EU cukorpiacát, amikor majd több ismerettel rendelkezik a jelenleg még bizonytalan területekrol. Mindezeket figyelembe véve a Bizottság javasolja a reform végrehajtásának 2008-as felülvizsgálatát.

2. JAVASLAT AZ EU CUKOR REZSIMJÉNEK REFORMJÁHOZ

?Kiterjedt hatásbecslés a cukor piacon? megállapítása azt mutatja, hogy a jelenlegi cukor szektor jövoje nem fenntartható. Különösen a jelenlegi magas árak fenntartása révén a cukor import fogja drasztikusan növelni az EU költségvetését. A jelenlegi rezsim szeretné relatív jobban csökkenteni a cukor termelés kvótáját az EU-nak, a versenyképesebb cukor termelo régióiban, amit egy relatív magasabb B kvótával kompenzálnának, a kevésbé versenyképes cukortermelo régióknak pedig a B kvótájuk lenne alacsonyabb.

Egy ilyen helyzet az EU cukor szektorának fokozatos leépüléséhez és a KAP jelenlegi irányvonalaitól való nagyobb el távolodásához vezetne, éppen amikor az átalakított szektorok megjavítanák versenyképességüket és piacorientáltságukat.

Az EU cukor szektor számára biztosított világos politikai perspektíva

Szükséges lépésként meg kell tenni most, hogy az EU cukor Közös Piaci Szervezetét be kell olvasztani, a KAP reformba

A nagyobb piacorientáltság, a fenntartható EU cukor szektor elosegítés

2. 2. 1. Árak

 

Intervenció

A jelenlegi cukor Közös Piaci Szervezetben az intervenció aligha volt aktív szabályzó eszköz. Ezáltal alkalmas arra, hogy elmozdítsák a közösségi intervenciós mechanizmusból, ahogy ez a többi szektor esetében már 1999 óta megtörtént. Ezért szándékozik az intervenciós mechanizmust eltörölni és az intervenciós árat, pedig megszüntetni a cukor eset

 

Referencia ár

Az intervenciós árat a referencia ár fogja felváltani a cukor esetében. Amióta az intervenciós ár több éve nincs kapcsolatban a világ trendekkel és a jelenlegi szintje 632 EUR/t és háromszor akkora, mint a jelenleg érvényes világpiaci ár, a referencia ár a jelenlegi intervenciós ár 1/3-ad szintjén fog elhelyezkedni. Ezt a fázis 2005/2006 évtol kezdodoen két lépcsoben három év alatt fogják elérni.

A referencia ár fogja megmutatni a minimális cukorrépa árat a termeloknek, a minimális magánraktározás szintjét, a határvédelmi kalkulációknak és végül a kedvezményes import mechanizmus alatti garantált árnak az alapjául is ez fog szolgálni.

Minimális cukorrépa ár

A minimális cukorrépa ár megállapításánál figyelembe kell venni a valós cukor és cukorrépa árcsökkenés százalékos arányát.

Az árcsökkenés ütemezését az 1. tábla mutatja


Referencia idoszak

2005/2006

2006/2007

2007/2008

Intézményi cukor ár (EUR/t)

632

506

506

421

Kumulált csökkentése az intézményi árnak

0,0 %

-20,0 %

-20,0 %

-33,0 %

Minimális cukorrépa ár

43,6

32,8

32,8

27,4

Kumulált csökkenése a cukorrépa minimum árának

0,0 %

-25,0 %

-25,0 %

-37,0 %

 

Ár beszámoló

A Bizottság a késobbiekben indítványozni fogja az ár beszámoló mechanizmus kialakítását a cukor esetében, amelyet a Bizottság a 2005/2006. évtol fog muködtetni.

2. 2. 2. Kvóták

Kvótacsökkentés

A fennálló kvóta megegyezések révén lehetoség van az EU cukorpiacon arra, hogy támogassák azon piaci esteket, ahol az EU termelést rendszeresen meghaladó a fogyasztás. A 2003-as reformmal összefüggésben és a fenntartható fejlodést, piaci integrációt kihangsúlyozva, az exportok hosszabb távon gazdaságosan nem tarthatók fenn.

Következtetésképpen 2005/2006-tól kezdodoen indítványozzák a termelési kvóta megállapítását a belso fogyasztással egy szintben, figyelembe véve az új intézkedések hatását a kémiai és gyógyszerészeti gyárak használatára, a kezdetben a jelenlegi 17, 4 millió t kvótát 1, 3 millió t-val, majd ezt követoen háromszor, lineárisan csökkentve évi 0, 5 millió tonnával évenként, ami 2, 8 millió tonna kumulált kvóta csökkenést eredményez.

 

Kvótaegyszerusítés

A kvóta megállapodások egyszerusödnek, az A és B kvóta egy kvótává fog egyesüli. A C cukor rendelkezése a jelenlegi marad.

 

Izoglükóz

Az izoglükóz és cukor piac kapcsolatának következtében a javasolt árcsökkentés az izoglökóz szektor bevételeire is ki fog hatni. Ezért, ebben a helyzetben az izoglükóz szektornak profitra lesz szüksége a gazdasági mérlegbol, azért, hogy hosszútávon életképes gazdasági kilátásai legyenek. Ilyen körülmények között az arányos és fokozatos izoglükóz kvóta növelése javasolt, 2005/2006-tól 100 000 t/év három éven keresztül.

 

2. 2. 3. Piaci egyensúlyi eszközök

 

Megszunik a mentesíto mechanizmus

A piacorientációt és a versenyképes fejlodést szem elott tartva, a jelenlegi mentesíto mechanizmus a továbbiakban már nem lesz megfelelo arra, hogy a piac kiegyensúlyozását szolgálja. Valójában a C cukor kvóta mentesíto mechanizmusa éles csökkenést eredményez a B, majd A kvótában, így még kedvezobb helyzet alakul ki a versenyképesebb cukortermelo tagállamokban, amely magasabb B kvóta, részesedést eredményez. A jelenlegi növekvo import kilátások felerosítik, hozzájárulnak az EU cukor szektor hanyatlásához, ezért indítványozzák ennek a mechanizmusnak az eltörlését.

Magán tárolás

A magán tárolás sémája, végrehajtható a Bizottság tender eljárásával, amikor a piaci árak a referencia ár alá esnek, ez lehetoséget nyújt a cukor piacról történo kivonásának.

 

Átvételi eljárás

A magántároláson kívül a Bizottság a kereskedés lehetoségét szeretné megóvni a piaci egyensúlytalanságtól, a fölösleges mennyiséget a cukorgyártó következo évi kvótájának felhasználásával átviheti. Hasonló felmerülo szituációban a Bizottság indítványozza azt, hogy a határon túllépo mennyiséggel arányosan csökkenti a kvótát a védo mechanizmus keretében.

 

2. 2. 4. Specifikus méret a kémiai és gyógyszeripari cégeknek

Tervezett, hogy az érvényes rendeletbol kizárják a cukor felhasználását alkohol, beleértve a rum, bio-etanol, és éleszto termékeknél, a termék kvótát megkapják és kiterjesztik azon mennyiségre, amelyet a kémiai és gyógyszeripari gyárak használnak, és a magas cukortartalmú végtermékekben (> 50 %). A tervezett rendelet óta engedélyezik ezeknek a gyáraknak a cukor versenyképes áron történo beszerzését, a cukor visszatérítésre a kémiai és gyógyszeriparban nincs a szükség. Így a termék visszatérítést el fogják törölni 2005/2006-tól.

 

2. 2. 5. Újra strukturálás

 

Kvóta átruházhatóság

A tervezett árcsökkenés tükrében az elemzések azt mutatják, hogy azokban a régiókban, ahol a cukor piaci ára a növekvo és fejlodo cukorrépa kombinált költségei felett maradtak, a cukor termelés, folytatódni fog, habár valamennyire változott a beruházási stratégia. Mind emellett a cégek a régióban alacsony versenyképes árakkal operálnak, ami hosszú távon negatív hatású. A kvóták mobilitása jelenleg behatárolt a tagállamokon belül és ezért megakadályozza a cukortermelés áthelyezését a kevésbé versenyképes cukortermelo tagállamokból a legversenyképesebbe.

Ezért tervezték a szabály módosítás bevezetését a cukor kvóta elosztás irányításába, a cukorkvóták engedélyezett átruházására a tagállamok között. Ilyen ügylet esetében a kvóta eladója maradéktalanul felelos a gyári környezet fejlesztéséért és a munkaero átcsoportosításáért.

Átalakítási terv

Azoknak a gyáraknak, amelyek az árcsökkentés tükrében, a továbbiakban hosszútávon nem életképesek, és melyeknek a kvótáját nem emelik fel, egy biztonsági háló terv javasolt, amely tartalmazza a költségek finanszírozását, a jó környezeti állapottal és a munkaero átcsoportosításával kapcsolatos feladatokat a gyárnál.

Olyan terv, melyet a tagállamok szintjén készítenek el. Ez 2005/2006-ban indul és öt évig tart. Az EU co-finanszírozása 50 %-ig emelkedhet (az 1. célkituzés alá tartozó területeken 75%), az egységes összeg 205 EUR/t a kvóta alatt feldolgozott cukorra vetítve a haszonélvezonek. Ebben az esetben, a megfelelo kvóta mennyiséget a bezárt gyáraktól elveszik, és törölni fogják. Az elkészített nemzeti programban szükséges költségvetési borítékot készíteni, mert a tagállamok kérése alapján évenként kalkulálni kell.

2.2.6. Közvetlen jövedelemtámogatás a cukorrépa termeloknek

A javasolt ár csökkentések fogják okozni a cukorrépa termesztok jelentos jövedelem veszteségét. A veszteség kárpótlására, legalább részlegesen, javasolt felállítani egy közvetlen jövedelemtámogatási rendszert ebben a szektorban, az Európai Mezogazdasági Orientációs és Garancia Alap cukor ráfordításának egy részének átcsoportosításával az egyszerusített kifizetési rendszer pénzalapjába. Az évenkénti támogatást, két lépcsoben vezetik be, egy részét 2005/06 és 2006/07, másik részét 2007/08-tól. A támogatás csak azoknak a gazdáknak garantált majd, akik a kvóták alatt termelnek majd cukorrépát a meghatározott referencia idoszak alapján és nem érintettek a kvóta átcsoportosításban, ami a késobbiekben lehetséges.

Minden tagállamban megbecsülték az állami jövedelem hiányt a bevételi oldalon a minimális cukorrépa ár változása miatt, amely tükrözodött az eltéro kombinációjú A és B kvótás cukortermelésben. A nemzeti boríték a közvetlen támogatásra, amely összeg 60%-a, a becsült állami jövedelem hiánynak, minden tagállamnak megadják a 2. táblázat alapján.

Fizetési lépcsok

BE

DK

DE

EL

ES

ER continental

IE

IT

2005/06-2006/07-ben

41

19

154

18

60

150

11

80

2007/08-tól

62

30

241

26

86

234

16

119


SL

AT

PT continental

IT

SE

UK

FR overseas

PT Azores

2005/06-2006/07-ben

41

19

4

8

21

64

27

1

2007/08-tól

63

29

6

12

30

93

39

1


CZ

HU

LV

LT

PL

SK

SI

EU25

2005/06-2006/07-ben

28

25

4

7

99

12

3

895

2007/08-

tól

39

36

6

9

142

17

4

1340

A tagállamok egyesíthetik a közvetlen támogatást az egyszeru farmtámogatással, a cukorrépa termeszto terület alapján, összhangban a kvóta alatti cukorrépa termesztéssel, a meghatározott referencia idoszakban, vagy a teljes cukorrépa területre ugyanazon idoszakban. Ahogy a 2003-as KAP reformban, azokban az ügyekben, ahol az egyszerusített farmtámogatásokat régiónként állapították meg, a tagállamok szintén meghatározhatják az alkalmazott rugalmasságot az egyéni támogatás és a regionális vagy nemzeti átlag egyensúlyában.

Továbbá, a legtávolabbi régióknak szintén elonyös lehet a speciális bánásmód, az elszámolásokban speciális módszerrel, a mezogazdaságuk részérol és a közvetlen támogatás kizárásának lehetoségével az egyszerusített farmtámogatási rendszerbol, mint ahogy ez már más megreformált szektorban megvalósult.


3. Válasz az EU nemzetközi javaslataira


A változás felvet egy komplex kérdést, az EU cukor rendtartásának nemzetközi hatására, mert bármely EU cukor Közös Piaci Szervezeti reform, kettéosztja a fejlodo világot gyoztesekre és vesztesekre. Olyan kérdésekben, amelyeket nem lehet egyszeruen és gyorsan megnevezni elvárják a nyitott és felépített párbeszédet az EU partnerekkel, az összes lényeges paraméter megvitatását.


A jelenlegi indítvány tartalmaz néhány kritikus kérdést, olyanokat minta az EU belso ár, támogatás, vagy az EU kvóta nagysága, ezeket még tisztázni kell. Habár, más paraméterek, beleértve a dohai forduló, /WTO/ a végeredményét, csak tisztázni fogják ezt a párbeszédet, ezért nem kétséges, hogy most sürgosen szükség van változtatásra az EU cukor javaslataiban.

Ma már a világ cukor árának alakulása, foként a túl magas beszerzésre hat, a termelés és az export növelése nagy mennyiségben Brazíliának éri csak meg, a világpiaci ár hanyatlása és más versenyképes államok kihívása miatt. Mialatt az EBA kedvezo feltételeket biztosít jelentos cukor exportra néhány szegény fejlodo országból az EU-ba, miközben ez csökkenést eredményez az ACP kedvezményezett konszernjeinél.

Végül a Ny.-Balkáni félszigetrol érkezo jelentos import, és annak növekedése, melyek a megmaradt tiszta cukorimportorök, felvetik a gazdaságilag fenntartható kereskedelem kérdését, különös tekintettel a helyi gazdasági haszonra, az EU cukor Piaci Közös Szervezet javasolt reformjának fényében.

A Bizottság megfontolja az EU nemzetközi cukor javaslataival kapcsolatos felvetéseket. Az EBA kezdeményezésének kivitelezoje és a remélt hatás, rögzítheti a paramétereket az ACP partnerekkel folytatott vitában.

Ezzel a keretszerzodéssel a Bizottság elfogadja a jelenlegi ACP cukor protokoll és az Indiai megegyezés intézkedéseit, amely elkötelezi az EU-t, hogy évenként garantált áron vásárol, meghatározott mennyiségben, 1, 3 millió tonna fehér cukor egyenértékben. A jelenlegi javasolt változásra magyarázatul szolgál, ez az indítvány, mely eleget tesz az alacsonyabb garantált árnak a fehér cukornál, egálban a EU referencia árával. Ez az árszint, beleértve a nyerscukor árát, ami 329 EUR/t lesz, erre a jelzo szintre, ami a finomítókat segíti, a késobbiekben nem lesz szükségük a finomítóknak, így el fogják törölni.

Hogy biztosított legyen a kedvezményezett harmadik országokkal való zavartalan megegyezés, a bizottság a jövoben, javasolja a cukor kereskedelem eredetére vonatkozó szabályok, különös tekintettel a meghatározások elégséges és/vagy nem elégséges kidolgozására és a hozzáadott érték kalkulációját, az olyan cukrokban és termékekben, melyeknek a végtermékében magas a cukortartalom.

Az LCD országok hasznot látnak az EBA szerzodésben a versenytorzulás elkerülésére, ezzel az EBA tervvel kötelezo továbbra is az importált cukrot megvásárolni az EU operátorainak olyan áron, mely nem alacsonyabb az ACP cukor garantált áránál.

Végül, azon célból, hogy fenntartsák az elonyét az EU cukor import rendtartásnak a Ny-Balkánnal szemben, ezzel egy idoben ezen országok cukor szektorában fenntartható keretszerzodés, amely megegyezik az o hosszú távú orientációjukkal az EU- felé, a Bizottság javasolja egy olyan vám kvóta bevezetését, amely megvédi az o jelenlegi export szintjüket az EU-ban, és egy gazdaságilag fenntartható egyensúlyt ígér a termelésük és fogyasztásuk között.

A Bizottság javaslatának végrehajtása feltétlenül magában foglalja az ACP országok cukor szektorának rendezését. Az EU figyelembe veszi az Európai Fejlesztési Alapon keresztül bevezetését a speciális programjának hasonló úton, ahogy bevezette a banán szektorban, hogy segítse az ACP országokat az új piaci kondíciók alkalmazásában, és részlegesen javítsa a versenyképességüket az o cukor exportjuknak. Olyan programokkal fókuszál a minoség és a termelés javítására a cukorszektorban, amíg egy idoben támogatja a változatosságot, ahol a versenyképesség javítása nem fenntartható.

Ennek az ár garanciának és a nem limitált belépési rendeletnek a nulla vagy kedvezményezet vámnak a fényében az ACP, SPS és EBA országoknak, az MSN eszköz már nem sokáig szükséges, így hatályát fogja veszteni.

Mindemellett az ACP országoknál egy jelenlegi ügy az, hogy létre kell hozni egy monitoring rendszert az o országaik közti cukor importjuk (nettó import) megfigyelésére.


2. A TERVEZETT REFORM HATÁSA


1. Költségvetési hatás

A Bizottság által elfogadott korábbi költségvetési forgatókönyvben, benne van a javasolt reform maradék éves költsége, a 2003 januári KAP reform óta, ez elorejelzi 2013-ig a KAP kiadásait.

A KAP költségei az új javaslat alapján, ebben a szektorban, amely közvetlen támogatás, a termeloknek megmutatja a fo elemet, melynek éves költsége 1, 350 millió euro, teljes végrehajtás esetén, a megtakarítások eredményeként kárpótolni tudja a lényeges csökkentéseket az export költség visszatérítésben és megszünteti a termék visszatérítést a kémiai és gyógyszeripari cégeknek és a finomítóknak.

 

3. 2. Gazdasági hatás

A jelentos nemzetközi árcsökkenés ellenére, csekély kvóta alatti cukorfogyasztás növekedés várható, ez az új kémiai és gyógyszeripari felhasználási rendelet eredménye.

Az EU versenyképes cukortermelésének növekedése annak köszönheto, hogy a kedvezményezett partnerektol származó évenkénti import 1,8 millió tonnáról 2,4 millió tonnára emelkedik, ez becslés. A Ny- Balkáni importnak stabilitást ad, a növekvo szintu import legfontosabb élvezoje az EBA szerzodésben az LDC nulla vám rendelete.

Ez egyesíti a terveket, az ártámogatási és kvóta csökkentési eloterjesztések együttes hatására jelentosen csökkenne az EU cukor termelése összességében, 20,5 millióról, 17,5 millió tonnára évente. Ezekkel a feltételekkel várható, hogy a cukorrépa-termelés nem folytatható tovább az összes EU jelenlegi termelési régióban.

Továbbá az EU termelés, minden szinten bekövetkezo lényeges csökkenésének köszönhetoen tervezetten évi 2 millió tonna alá esik az EU által támogatott export.

4. A JAVASOLT RENDELETEK ÁTTEKINTÉSE ÉS MENETRENDJE

A Bizottság figyelembe veszi azt, hogy a jövoben sürgosen szükséges alapokat javasolni az új cukor rendtartásnak, gondoskodni egy perspektíváról a cukor szektor hosszú távú beruházásainak és a már muködo ipari hatások irányításához, a meglévo indítványok alkalmazása sürgos, a 2005/06-so évaddal kezdodo három éves periódusban.

Ezen idoszak alatt a Bizottság úgy véli, hogy a cukor szektor nyereségének integrálása a 2003-as KAP reformba, pozitív hatással lesz a EU mezogazdaságára.

Mindemellett, ebben a szakaszban, a folyamatban lévo, bizonytalan kimenetu Világ Kereskedelmi Szervezettel folytatott fordulónak és az EBA megállapodás valós hatásainak köszönhetoen, a Bizottság javasolja áttekinteni a cukor reform csomag hatásainak áttekintését 2008-ban.


Budapest, 2004. július 05.

Kelemen István