H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége
main
FONTOS!
Az itt megjelentetett anyagok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak!
Hatályos jogforrásként nem használhatóak fel!
Hatályos jogforrásnak kizárólag: lehet tekinteni.


Cukorpiaci szabályozással kapcsolatos rendelkezések
Hazai
Európai Uniós
 • TÁJÉKOZTATÓ
  Agrárpiacot, mezőgazdasági termék előállítást és forgalmazást érintő fontosabb szabályokról 2014. március 15-ét követően (letölthető, doc)
 • 40/2014 (IV.8.) VM rendelet
  A cukorrépa-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról
 • 2011. évi CLXXV. törvény
  egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (letölthető, pdf)
 • 150/2010 (X.1) MVH közlemény
  A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a Mezőgazdasági Üzemek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás kifizetésének igényléséről
 • 39/2010 (IV.15.) FVM rendelet
  a cukorrépa-termelők 2010. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról
 • 34/2010 (IV.9) FVM rendelet
  az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
 • 2/2010. (I. 14.) FVM rendelet

  a pénzügyi- és gazdasági válság kapcsán mezőgazdasági termelő vállalkozások részére a központi költségvetésből nyújtandó átmeneti állami támogatás igénybevételének eljárási szabályairól

 • 194/2009. (XII. 17.) MVH Közlemény
  a cukorrépa-termelők cukoripari szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
Az Európai Parlament és a Tanács  rendeletei az EUR-LEX adatbázisból
 • A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1409 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. augusztus 1.)  - letölthető,pdf
  a 75/2013/EU végrehajtási rendeletnek és a 951/2006/EK rendeletnek a cukorágazatra vonatkozó kiegészítő importvámok, valamint az izoglükóz és egyes szirupok szacharóztartalmának kiszámítása tekintetében történő módosításáról
 • A BIZOTTSÁG 1408/2013/EU RENDELETE  (2013. december 18.)
  az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról  (letölthető, pdf)
 • 1298/2013/EU (letölthető, pdf)
  az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek az Európai Szociális Alapból egyes tagállamok számára biztosított pénzügyi allokációk tekintetében történő módosításáról
 • 1299/2013/EU (letölthető, pdf)
  az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről
 • 1300/2013/EU (letölthető, pdf)
  a Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 1301/2013/EU (letölthető, pdf)
  az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 1302/2013/EU (letölthető, pdf)
  az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról
 • 1303/2013/EU (letölthető, pdf)
  az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 1304/2013/EU (letölthető, pdf)
  az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 1305/2013/EU (letölthető, pdf)
  az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 1306/2013/EU (letölthető, pdf)
  a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 1307/2013/EU (letölthető, pdf)
  a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 1308/2013/EU (letölthető, pdf)
  a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 1370/2013/EU (letölthető, pdf)
  a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és
  visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról
Fontos rendelkezések és közlemények
 • .../2004. (...) FVM rendelet
  a mezőgazdasági termelők földhasználati és állattartási támogatásának előfinanszírozásáról
 • .../2004. (...) FVM rendelet
  a termelői csoportokról
 • FVM közlemény
  az egységes területalapú támogatás és a hozzá kapcsolódó területalapú kiegészítő nemzeti támogatások kérelmének benyújtásáról
 • FVM közlemény
  a mezőgazdasági termelők támogatásának előfinanszírozásáról
 • 86/2004. (V.15.) FVM rendelet
  az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2004. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
 • 87/2004., (V.15.) FVM rendelet
  az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2004. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről